logo

Arı Kovanı Modeli©İZ BIRAKAN SUNUMLAR İÇİN ARI KOVANI MODELİ *

Günümüzde iş dünyasında, akademik kuruluşlarda ve kişilerin sosyal yaşantısında, bireyin kendisini karşı tarafa gerektiği gibi ifade etmesi çok büyük önem arz etmektedir. Kişilerin ve kişiler aracılığı ile kuruluşların kendisini her platformda ifade edişi bir sunum olarak tanımlanabilmektedir.

Günümüz internet ve yakınsama teknolojileri sayesinde bilgiye ulaşmak artık son derece kolaylaşmıştır. Ancak bilginin fazlalığı zaman zaman bilgi kirliliğine yol açmakta olup, mesajın karşı tarafa iletilmesinde güçlüklerin yaşanmasına ve kişilerin/kurumların bundan zarar görmesine neden olabilmektedir. Neyin, ne zaman, ne şekilde, ne kadar ve kime aktarılacağının iyi belirlenmesi, doğabilecek yanlış anlama ve zararlara karşı kişi ve kuruluşları koruyucu bir faktör olacaktır. Bu stratejik soruların cevabını belirleyebilmek için ise iyi bir modele ihtiyaç duyulmaktadır.

Akrostiş tarzında hayata geçirilen Arı Kovanı Modeli  ile sunum yapacak kişi ve kuruluşlar kendine bir yol haritası belirlemiş olacaktır. 9 aşamalı olarak tasarlanan bu model ile etkili sunumlar belirli bir plan dâhilinde hazırlanacak, sunulacak ve karşılık bulacaktır.

Her aşamasında, sunum yapacak olanlara belirli bir telkinde bulunan modelin uygulanması ile etkili sunumlar yapmak ve kendini doğru bir biçimde ifade etmek mümkün olacaktır.

1)     Amacınızı Belirleyin!   

Kişi bir sunuma hazırlanmadan önce kendisine “Benim bu sunumu yapmaktaki amacım nedir?”sorusunu yöneltmeli ve gelecek yanıta göre sunum planlarını şekillendirmelidir. Bu sorunun cevabı ikna etme, bilgilendirme, eğlendirme vb. olabilir. Her ne olursa olsun, bir amaç belirlenmeli ve söz konusu amaca uygun olarak ilerlenmelidir.

2)     Rüzgârı Arkanıza Alın!

Bir sunumun yapılması için karar aşamasından sunum sonrasına kadar her an içimizdeki enerjiyi dışa maksimum ölçüde yansıtmaya çaba sarf etmemiz gerekmektedir.

Tebessüm hiçbir zaman etkili sunum yapmak isteyen bir kişinin yüzünden eksik olmamalıdır. Eldeki tüm olanaklar kullanılarak katılımcılara gerekli pozitif enerji iletilmelidir. Kıyafet seçimi, takılacak saat ve aksesuar, kullanılacak parfüm gibi materyaller ortama uygun olarak seçilmeli ve rüzgâr olarak nitelendirilebilecek bu argümanlar, sunum yapan kişinin arkasında bir güç olmalıdır.

3)     Isınma Hareketleri Yapın!

Sunum öncesinde mümkün olduğu kadar çok prova yapılması gerekmektedir. Mümkünse bir ayna karşısında hatta bir dinleyici kitlesine, sunumdan önce en az 3 kez ve imkân varsa yerinde sunumun tatbik edilmesi, etkinliği artıracak ve doğabilecek çeşitli sıkıntı ve hataları minimum düzeye indirecek ve hatta yok edecektir.

4)     Korkularınızı Yenin!

Yapılan çeşitli araştırmalar topluluk önünde konuşma yapmanın ölüm korkusunun bile zaman zaman önüne geçebildiğini ortaya koymuştur. Korkularımızın belirli bir düzeyde bizleri heyecana sevk etmesi, aslında olumlu bir durumdur.

Oysa ki; kimsenin mükemmel olmadığını, herkesin bir şekilde hayatının bir döneminde hata yapmış olabileceğini, bu hayatta telafisi olmayan şeyin çok az olduğunu düşünerek, elinden geleni yapan insanlar, başarıya bir yelken açmış olacaktır. Etkili bir sunum yapabilmek için de korkularımızı yenmeli ve onu bir motivasyon aracı olarak kullanmayı öğrenmemiz gerekmektedir.

5)     Organizasyonu Hayal Edin!

Sunum günü ile ilgili her ihtimal göz ardı edilmeden hayal edilmeye çalışılmalıdır. Gelebilecek sorular, sunum günü yaşanabilecek aksaklıklar ve en önemlisi başarılı bir sunumun ardından alınacak alkış dahil bütün ihtimaller düşünülmelidir. Bütün organizasyon hayal edilerek gelebilecek olumsuzluklar önceden düşünülerek savuşturulabilir.

6)     Vaktinizi Etkin Kullanın!

Zaman yönetimi, çağımızda kişisel gelişim ve işletme bilimcilerin üzerinde en fazla çalıştığı konulardan birisi haline gelmiştir. Her süreç beraberinde bir zaman kısıtını da barındırır.  Bu nedenle sunum için ayrılan süre içerisinde maksimum fayda sağlanması gerekmektedir. Bu konuda sık yapılan provalar tabiri caizse hayat kurtarır.

7)     Analiz Yapın!

Katılımcı ve sunum yapılacak mekânın özelliklerinin iyi analiz edilmesi, başarının da beraberinde gelmesini sağlayacaktır. Yaş grubu, cinsiyet, öğrenim düzeyi, medeni durum, sosyal sınıf vb. parametreler etkili bir sunum için bizleri yönlendiren ve sunumdan önce analiz edilmesi gereken faktörler arasındadır.

8)     Net Planınızı Oluşturun!

Sunumun planı, sunum yapan kişinin pusulası gibidir. Plan olmadığı taktirde sunumun güzergahı değişebilir ve vermek istenilenden farklı mesajlar katılımcılara aktarılabilir. Bu da yaptığımız sunumun etkisini yitirmesini ve yanlış anlaşılmasını beraberinde getirecektir.

Genel olarak sunumlar giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde sunumun amacının ve içeriğinin aktarılması, gelişme bölümünde asıl mesajın verilmesi ve sonuç bölümünde ise amaç ile sunumun geldiği noktanın katılımcılara aktarılması gerekmektedir. Plan dâhilinde, sunum içerisinde yapılacak olan derleme ve hatırlatmalar katılımcı ilgilisini yüksek tutmaya yardımcı olacağı gibi katılımcıların sunumdan sıkılmalarına da engel olacaktır.

Giriş ve sonuç bölümünde sunum yapan kişinin akılda kalıcı ve tempolu performansı sunum sürecine olumlu katkıda bulunacaktır.

9)     Işığınızı Tasarımınıza Yansıtın!

Teknolojik araçları etkin bir biçimde kullanarak, albenisi olan sunumlar hazırlayanlar amacına ulaşma yolunda büyük ve kararlı adımlar atmış olacaktır. Özellikle sunumların içeriğindeki fotoğraf, tablo, şekil ve videoların kullanılması ve yüksek çözünürlüklü olması, yazıların zemin rengi ile zıt renklerde olması, işitsel öğelerin kulağı rahatsız etmeyen netlikte olması, sunumun genelinde kullanılan renk ve görsel – işitsel araçların çekiciliğinin yüksek olması ve katılımcıların değerlerine aykırı olmaması gerekmektedir.

Farklı profesyonel yazılımlarla hazırlanmış, hem göze hem de kulağa hitap eden sunumlar, katılımcıların dikkatinin sunum boyunca dağılmamasını sağlayacak ve ilgiyi hep sunum yapan kişinin üzerinde tutacaktır. Bu da etkili bir sunumun olabilmesi için olmazsa olmazlardandır.

Etkili bir sunum yaparak katılımcıları etkilemek ve onlara mesajlarımızı doğru bir biçimde aktarmak mümkündür. 9 Maddeden oluşan  Arı Kovanı Modeli ile sunumlarda fark yaratmak, küçük nüansları kaçırmadan aktarımlarımızı dilediğimiz gibi gerçekleştirmek mümkündür.

Arı Kovanı Modeli 'ni uygulayan kişilerin görüşlerini okumak için lütfen tıklayınız.

*Arı Kovanı Modeli,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından Haluk GÖKŞEN ve Mehmet Arif TUNCER’e tescil edilmiştir. İzinsiz kullananlar telif haklarını ihlal etmiş sayılıp haklarında yasal işlemlere başvurulacaktır.