logo

Hangi araç ne işe yarar?

 Sunum araçları sunuma değer katan, ehil ellerde iyi kullanıldığı zaman sunumun etkinliğini ve kalitesini artıran unsurlar olarak tanımlanabilir.

Bilgisayar / Tablet PC

Sunum araçlarının başında gelmektedir. Sunum yapan kişinin yeteneklerini yansıtabileceği sunum programlarını (Power Point, Prezi vb.) destekleyen donanımda bir bilgisayarın veya tabletin olması çok önemlidir. Zira günümüz koşullarında görsel ve işitsel öğelere sunumda yer verilmesi zorunlu olup, bilgisayarın veya tabletin söz konusu ihtiyacı karşılar nitelikte olması gerekmektedir. Aksi takdirde sunum esnasında slayt geçişlerinde veya video gösteriminde takılmalar yaşanabilir, sunumun ahengi bozulabilir.

Slayt Değiştirici

Sunum  bilgisayar başında olmadan değiştirilecek ise “slayt değiştirici”(slide changer)  kullanılabilir. Böylece daha interaktif ve dinamik sunumlar gerçekleştirilebilir. Son dönemde çok fonksiyonlu slayt değiştiriciler tüketicilerin beğenisine sunulmuştur. Özellikle mouse kontrollü değiştiriciler dikkat çekmektedir. Ancak bu noktada sunum yapan kişinin sunum esnasında slayt değiştiriciyi anlamak için veya slaytları değiştirmek için mücadele etmemesi gerekmektedir. Fazla detayı olmayan slayt değiştiriciler kullanıcılar için yeterli düzeyde rahatlık sağlayacaktır.

 

Projeksiyon Cihazı

En önemli sunum araçlarından birisidir. Sunum öncesinde projeksiyon cihazının bağlantıları kontrol edilmeli, sunum yapılacak mekanın her yerinden görülebilecek düzeyde netlik ve zoom ayarı yapılmalıdlr. Projeksiyon cihazı ile ilgili dikkat edilmesi gereken nokta, projeksiyon cihazının giriş tipidir. Projeksiyon cihazı VGA kablo, HDMI Kablo veya kablosuz teknolojiler ile bilgisayarlara bağlanabilmektedir. Dolayısıyla sunum öncesinde mutlaka kablo giriş tipi netleştirilmelidir. Aksi takdirde projeksiyon cihazı ile bilgisayarınızı birbirine bağlanması konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz.

 

 

Tepegöz

Eğer tepegöz ile bir sunum yapılacaksa tepegöz kağıtlarının katılımcılar tarafından rahat okunabiliyor olmasına dikkat edilmelidir. Ancak bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişiyor olması tepegözle yapılan sunumlara olan ilgiyi azaltmıştır.

 

 

Perde

Sunumun projeksiyon vasıtası ile yansıtılacağı bir perde bulunması tercih sebebidir. Ancak perde temin edilemiyorsa sunumlar beyaz tabanlı bir duvara da yansıtılabilir.

 

Yazı Tahtası ve Filpchart

Eğer sunumda katılımcılara bazı bilgilerin yazılarak aktarılması gerekiyorsa beyaz yazı tahtası ve tahtaya uygun yazı kalemi kullanılması gerekir. Sunum öncesinde mümkünse yeni bir kalem istenerek sunumda kalemin bitme riskinin ortadan kaldırılması faydalı olacaktır. Yazı tahtası temin edilemiyor ise flipchart kullanılarak sunum gerçekleştirilebilir.

 

İhtiyacınız olan donanımları sunum öncesinde temin etmeniz veya temin edilmesini sağlamanız sunumunuzun etkinliğini artıracaktır!