logo

Renklerin Dili

İyi bir sunumcu sunum tasarımı yaparken renklerin diline ve dinleyici kitlesinde uyandırdığı duygulara kulak verir. Sunum altlığı (zemin rengi) ve sunum yazılarının kontrast ve yazıların belirgin bir biçimde okunması gerektiği kuralının uygulandığını varsayarak renklerin önemine değinelim.

Siyah

Ağırlığı, asaleti ve gücü temsil etmekle beraber matemin simgesidir. Ancak sunum tasarımında yazı rengi için idealdir. Sunum altlığı olarak kullanılması pek uygun olmasa da kuvvetli mesajların verildiği tek slaytlarda kullanılabilir.

Beyaz

Saflığı ve temizliği simgeler. Çoğunlukla sunum altığı olarak tercih edilmekte beraber, koyu renkte altlıkların kullanıldığı bir sunumda yazı rengi olarak kullanılabilir.

Turuncu

Dışa dönüklüğü, güveni ve sıcaklığı temsil eden bir renktir. Sunum altlığı olarak kullanılması dinleyicilerin gözlerini yoracaktır ancak sunumda başlıklar veya vurgulanması istenen yazılar turuncu olabilir.

Sarı

Neşe ve canlılık veren bir renktir. Sunumda kullanılacak ise altlığın beyaz olmamasına dikkat edilmelidir.

Mavi

Güvenin ve sakinliği temsil eder. Mavinin tonları genelde sunum altlığı olarak tercih edilebilir.

Kırmızı

Ataklığın, canlılığın ve dinamizmin rengidir. Vurgu yapılması istenen yerlerde kırmızı rengin kullanılması kadar doğal bir şey olamaz. Dinleyiciler arasında renk körü bulunma ihtimaline karşın kırmızı ve yeşil renklerin bir arada kullanılmaması gerekmektedir.

 

Yeşil

Huzur veren bir renktir. Başlık yazılarında kullanılmak üzere tercih edilebilir.