logo

Sunum Planı

1

Sunum, katılımcılara belli bir düzen içerisinde aktarılmalıdır.  Aksi takdirde sunum, kontrolsüz, amacına uymayan ve düzensiz olacak, tabir-i caizse konuşmacının eline yüzüne bulaşacaktır. Bilgi aktaracağınız konu ile ilgili çarpıcı bir giriş bölümü, verilerle / örneklerle mesajların verildiği ayrıca sunumun da ana çatısını oluşturan gelişme bölümü ve özetleyici bir sonuç bölümü sunumunuzun belli bir düzen içerisinde olmasını ve kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.

Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin sunumdaki ağırlıkları da etkin bir sunumda önemli faktörlerdendir. Aşağıdaki grafikte görülen bölüm ağırlıkları etkin bir sunum için yeterli görülebilir.

2

Giriş Bölümü

Sunumun başlangıcında katılımcıların dikkati süreklilik göstermekte, sunumun ilerleyen anlarında ise giderek zayıflamakta hatta yok olmaktadır.

Katılımcılar ile sunumunuzun tanıştığı ilk bölüm olan giriş bölümünün çarpıcı ve şaşırtıcı olması, hem ilginin yoğunlaşmasına hem de katılımcıların sizin hakkınızda olumlu izlenim edinmelerine imkan sağlar. Sunumunuza günlük hayattan şaşırtıcı bir örnek vererek, konu ile ilişkili bir fıkra anlatarak (abartılı olmamak kaydıyla) veya katılımcılara genel bir soru sorarak başlayabilirsiniz.

Örneğin,

Hayvan haklarının korunması ile alakalı bir sunumun girişinde;

Biliyor musunuz? 2005 yılı başından itibaren kürkü için öldürülen hayvanların sayısı 25.036.453 olmuştur.  

şeklinde şaşırtıcı bir bilgi verilerek katılımcıların ilgisinin sunum üzerinde toplanması sağlanabilir. Diğer bir örneği inceleyecek olursak;

İnternet aracılığıyla alışverişin konu edildiği bir sunumun girişinde;

Akşam yemeği için internetten pizza siparişi vermeyi düşünen arkadaşlarım var mı?

şeklinde topluluğa bir soru yöneltilerek konuya giriş yapılabilir. Ancak mümkünse giriş sorusu kişilere değil topluluğa yöneltilmelidir. Katılımcılar ile samimi iletişimi kurduktan sonra bireysel sorular yöneltmek daha sağlıklı olacaktır.

Örneğin;

Beden dili kullanımının iş hayatındaki önemi ile ilgili bir sunumun amaç cümlesi;

İş hayatında artık sözcükler tek başına önemini kaybetmiştir. Sözleri beden dili ile yorumlamak iletişimde başarının anahtarı olma yolunda hızla ilerlemektedir.

şeklinde olabilir. Bir sonraki adımımız katılımcılara bu eğitimin önemini anlatmak olacaktır.  Bunun için;

Sizler, alacağınız bu sunumun/eğitimin ardından iş hayatındaki iletişim şifrelerini beden dili analizi ile çözerek insanların aslında ne demek istediklerini anlayabileceksiniz.

şeklinde açıklayıcı bir cümle yeterli olacaktır.

Gelişme Bölümü

Katılımcılara verilmek istenen mesajlar bütün netliği ile bu bölümde verilmelidir.  Gelişme bölümünde konuşmacı, bilgileri bir çerçeve dahilinde aktarırken aşağıdaki bilgilerden faydalanabilir;

İstatistiki bilgiler kullanmak

Sunumu istatistiki bilgilerle desteklemek inandırıcılığı artırmakla beraber katılımcılar tarafından ilgi ile karşılanacaktır. Kullanılan istatistiki bilgilerin güncel ve anlaşılır olmasına dikkat edilmesi gerekir zira güncel olmayan veriler hiç kimsenin işine yaramayacaktır.

3

Örneğin;

Sigaranın zararları hakkında yapılan bir sunumun gelişme bölümünde kullanılacak istatistiki bilgi;

Yapılan son araştırmalara göre, Dünya genelinde sigara kullanan 1,25 milyar nüfusun, 2025 yılında 1,6 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Her 10 yetişkinden birinin ölümünden sorumlu olan sigara, yılda 4 milyon, günde 11 bin kişinin çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetmesine neden oluyor.

şeklinde olabilir.

Görsel ve yazılı medyadan alıntılar yapmak

Verilmek istenen mesajın veya bilginin şayet medyada uzantıları varsa söz konusu bilgileri sunumda kullanmak ilgi çekici olacaktır.

Konu ile ilgili örnekler vermek

Aktarılan bilgilerin katılımcılar tarafından daha iyi algılanması için konu ile ilgili günlük hayattan örnekler vermek faydalı olacaktır.

Kronolojik sıralama yapmak

Bir ürünün veya olayın tarihsel gelişimine sunumda yer verilecekse kronolojik sıraya sunumun bütünlüğü açısından özen gösterilmelidir.

Karşılaştırmalar yapmak

Konuşmacının konu ile ilgili sunumunda yer vereceği karşılaştırmalar, konunun katılımcılar tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.

Örneğin;

Düşük enerji sınıfı beyaz eşyaların enerji tüketimleri ile ilgili bir sunumda karşılaştırma bilgisi;

Düşük enerji sınıfında olmayan bir buzdolabının günlük enerji tüketimi yaklaşık 2,00 kW iken, A++ düşük enerji sınıfı bir buzdolabının günlük tüketimi sadece 0,80 kW ‘tır.

şeklinde olabilir.

Özetlemeler yapmak

Gelişme bölümünün de kendi içerisinde bölümlere ayrılması sunumun takibini kolaylaştıracaktır. Her bölüm bitiminde konuşmacının anlatılan bölümleri özetlemesi konunun ve katılımcıların ilgisinin dağılmasını önleyecek ve sunuma bütünlük kazandıracaktır.

4

Sonuç Bölümü

Gelişme bölümünü genel olarak toparlayarak, yeni bir konuya yer vermeden ve yüksek bir enerji ile sunumun bitirilmesi akılda kalıcılığı artıracaktır.