logo

Sunumun Tarihçesi

Sunum, insanlık tarihi boyunca farklı aşamalardan geçerek günümüze ulaşmıştır. M.Ö. 15. yy’ da mağaralara çizilen resimler bilgiyi iletmesi bakımından sunum olarak nitelendirilebilir.

1

Mısır’da M.Ö. 3. yy’da rastlanan hiyerogliflerde sunum kapsamında değerlendirilebilecek nitelikler yer almaktaydı.

2

950’ li yıllarda ise Avrupa’da Cam üzerine yapılan resimler yine bir sunum niteliğinde olup, sunum kavramının gelişmesinde tarihteki yerini almıştır.

3

1350’li yıllarda Fransa’da kullanılan Bar Grafikleri sunum literatürüne bilginin grafikler ile gösterilmesi adına katkı yapmıştır.

 

 

4

1650 li yıllarda Avrupa’da tahta kullanılmaya başlanılmış olup, 1840 lı yıllarda çizim kavramı ön plana çıkmıştır.  1940 lı yıllarda ise Amerika Birleşik Devletleri’nde tepegöz cihazı kullanılmaya başlanılmıştır.

5

1950 li yıllarda yine sunum projeksiyonu adı verilen bir cihaz kullanılmaya başlanmıştır.

6

Bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ile beraber paket sunum programları kullanılmaya başlanılmış ve 1987 yılında Office Power Point programı sahne alarak belki de sunum literatürünün en önemli hamlesi yapılmıştır.

7

Power Point kullanımının yagınlaşması ile beraber pazara yeni ve rekabetçi ürünler sunulmuş ve sunum kavramı giderek farklılaşmış ve gelişmiştir. Power Point ‘in belki de en güçlü rakibi olan Prezi 2009 yılında sahne alarak rekabeti ve alternatifi çoğaltmıştır.

8

Prezi ile birlikte irili ufaklı bir çok sunum paket programı piyasaya sürülmüştür. Ancak sunum dünyası için Power Point & Prezi savaşları oldukça ilgi çekici hale gelmiştir (Power Point & Prezi savaşı yazısı için tıklayınız).

Günümüzün değişen koşulları sunumlar için değişimi ve gelişmeleri zorunlu hale getirmiş ve getirmeye de devam edecektir. Önümüzdeki yıllar farklı ve yenilikçi gelişmelere açık durumdadır.